skip to Main Content

TRYKKERI

Mediehuset Sunnhordland er leiande innanfor rotasjonstrykk.

Me produserer 16 ulike lokalaviser i tillegg til kunde/reklameaviser og organisasjonsblad.

Med trykkeriet vårt står me rusta til å løysa alle oppgåver. Me kan koordinera landsomfattande produksjon med regionale tilpassingar, trykka på fleire trykkeri med same leveringstid.

Me kan produsera aviser og reklame i dei fleste format, sidetal og papirkvalitetar. Om du har behov for plakatmateriell, flyerar, brosjyrar eller anna trykk – kan me trykka og koordinera dette. Me skreddarsyr trykk med distribusjon og har tett samarbeid med Sunnhordland Distribusjon lokalt, og Helthjem-konseptet på landsbasis.

Trykkeriet vårt har eit sterkt miljøfokus gjennom heile produksjonskjeda, og me tilfredsstiller krava til å levera svanemerka trykksaker.

Morten Tislevoll

Trykkerisjef

Back To Top