skip to Main Content
TRYKKSAKER

Me tilbyr produksjon av trykksaker på papirbaserte medium – annonser, aviser, bilag, plakatar m.m.

BANNERANNONSER

Animerte og statiske bannerannonser til din digitale kampanje. Format etter ynskje. Me tilbyr også AB-testing for optimalisering av din kampanje.

LANDINGSSIDER

Alle digitale annonser må lenkast til ein stad. Om du ikkje har nettside eller eit spesielt ynskje, kan me produsere landingsside for deg.

DESIGNPROFIL

Design av logo og oppsett av designprofil, skreddarsydd til deg og di bedrift.

FOTO

Er du usikker på kva bilete du vil ha, eller treng du nye bilete til annonsa? Me tek oss gjerne av fotografering til dine annonser.

MAGASIN

Produksjon av trykte og digitale magasin.

CONTENT MARKETING

Content Marketing er eit kommersielt superprodukt der me kan bistå med komplette løysingar.

SOSIAL MARKNADSFØRING

Kva engasjerer eigentleg på Facebook? Skal du annonsera i sosiale medium treng du ei annonse som syner att. Me kan produsera dine Facebook-annonser.

Nyhetsbrev

Design og oppsett av nyhetsbrev til deg og di bedrift.

ANIMASJON

Animerte effektar kan vera så mangt. Kva med litt frostrøyk på annonsa di? Eller striper som rullerer i bakgrunnen og fangar merksemda di? Me tilbyr animerte annonser med bevegelsesgrafikk, lyd og tekst.

SNAPCHAT-FILTER

Kva med eit eige Snapchat-filter til eit spesielt arrangement? Med snapfilter er moglegheitene mange – og engasjementet stort.

 

Mari-Anne Korsvik

Avdelingsleiar – Mediegrafikar

Lena Herland Eide

Nestleiar – Mediegrafikar

Hans Jacob Meland

Mediegrafikar

Torstein Wathne Skimmeland

Grafisk designar

Torhild Hovstad

Mediegrafikar – i permisjon

Back To Top