skip to Main Content

DISTRIBUSJON

Fredag i partalsveker går avisa ut i fulldistribusjon. 18.000 husstandar på Stord, Fitjar og Bømlo, samt delar av Kvinnherad og Tysnes får då Sunnhordland i postkassa. Annonsering fredag i partalsveker sørgjer difor for at annonsa di når ekstra langt.

Mediehuset Sunnhordland nyttar seg av Sudi til distribuering av aviser.
Sudi er områdets største distributør, og i tillegg til aviser distribuerer dei i underkant av 150 forskjellige andre produkt. Dette er alt frå reklame, magasin, medlemsblad, pakkar, matkassar og brevsendingar.

Helthjem er ei samanslutning av dei fleste distribusjonsselskapa i Noreg, og dekker over 85% av alle husstandar i Noreg. Sunnhordland Distribusjon (Sudi) er ein del av dette nettverket.

Me har ca 25 eigne budruter som dekker kommunane Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes.

Me dekker ca 13.500 postkassar, 6 dagar i veka.

Me tilbyr også lokalt sal av innstikk i våre eigne aviser, og distribusjon av reklame til alle husstandar i vårt område. Alt til konkurransedyktige prisar.

Sudi har også godsbilar som trafikkerer områda Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Be oss gjerne om tilbod og forslag til løysingar.

Kåre André Natvik

Medierådgivar

Back To Top