skip to Main Content
DIGITALE ANNONSER

Annonserer du på Sunnhordland si nettavis er du garantert eksponering for eit gitt tal med lesarar. Bannerannonser er ein kjøpsutløysande kanal, der bodskapen din vert vist i kombinasjon med redaksjonelle saker.

CONTENT MARKETING

Content Marketing handlar om å skapa verdi for kunden. Denne typen marknadsføring gir deg ei unik moglegheit til å fortelja ein engasjerande og merkevarebyggande historie i den redaksjonelle flyten.

SOSIALE MEDIUM

Ved å nytta målretta og segmentert annonsering i sosiale medium kan du nå bestemte kundar og målgrupper for å bygga merkevare og langsiktige relasjonar.

MEDIERÅDGIVING

Ein god plan er viktig i dagens mediemarknad. Men kven skal du eigentleg høyra på? Me kan hjelpa deg med strategiar, utføring og analyse. Kontakt oss for ein uforpliktande prat.

Back To Top