skip to Main Content

323.000 SIDEVISNINGAR PER VEKE

Sunnhordland.no er ein viktig mediekanal. Med 323.000 sidevisningar per veke oppnår du god effekt med annonseringa di. Du kan sjølv velja korleis du vil annonsera.

Me skreddarsyr den beste løysinga for deg som annonsør, og våre medierådgivarar har lang erfaring og god kjennskap til marknaden. Me kjenner lesaren.

Anbefalte visningar per veke er mellom 20.000 – 25.000.

Me kan ta oss av kjøp av programmatiske annonser via børs.

PRODUKSJON AV DIGITALE ANNONSER

Me har eiga grafisk avdeling som kan produsera annonsa for deg. Me produserer formata som trengst på bestilling. Kostnad for produksjon kjem i tillegg, og me utfører arbeidet til kostnadseffektive prisar.

For digitale annonser må me ha materialet minst 1 dag før det skal ut.

Det er viktig å planlegga kampanjen godt – og me står klare til å skreddarsy og laga den beste annonsa for deg.

KVIFOR BØR DU ANNONSERA DIGITALT?

Ved å bruka sunnhordland.no når ein primært lokale brukarar. Det er store og godt synlege annonseflater med kreative moglegheiter og endringmoglegheiter.

Ein kjem tett på kunden og det er ein salsutløysande kanal.

Me sender ein detaljert rapport etter kampanjeslutt der ein får innblikk i kven som har vist interesse for annonsa.

Back To Top