skip to Main Content

EIN LANGSIKTIG STRATEGI

Med content marketing, eller innhaldsmarknadsføring, får du ein unik moglegheit til å fortelja ei engasjerande historie i den redaksjonelle flyten – samstundes som du bygger merkevare. Historia vert utforma som ein vanleg artikkel, men vil vera merka med “annonsørinnhald”.

Content marketing handlar om å skapa verdi for lesaren gjennom relevant og engasjerande innhald. Historia du fortel skal vekka interesse og engasjera.

Me jobbar med ei rekkje ulike aktørar i Sunnhordland – og står klare til å skapa verdi både for deg og kunden din.

KORLEIS JOBBAR ME?

Me kan hjelpa deg med komplette løysingar som inneheld:

  • Idé og konsept
  • Innhaldsproduksjon
  • Foto
  • Eksponering på papir, nett og mobil
  • Måling og rapport i etterkant

Har du ferdig skrive materiale, kan me publisera dette for deg.

VAL AV FLATER

Du vel sjølv om du vil ha saka på trykk eller på alle flater (trykk, nett og mobil). På nett bør artikkelen ha to eller tre inngangar for å kontinuerleg skapa engasjement og generera klikk. Du vel sjølv kor lenge og når du ynskjer publisering. Me hjeper deg gjerne med å velja strategisk smarte tidspunkt for publisering.

Vel du trykk, har me fleire temasider gjennom året som kan vera aktuelle å setja annonsa inn på. Sunnhrodland vert fulldistribuert fredagar i partalsveker og når då ut til over 20.000 husstandar.

Silje Huglen Tillung

Innhaldsprodusent

Marthe Eide

Innhaldsprodusent

Content Marketing article
Content Marketing article
Back To Top