skip to Main Content

MITT SUNNHORDLAND

Mitt Sunnhordland kjem ut tre gonger i året, og er eit fyldig magasin med godt lesestoff og spennande reportasjar frå heile distriktet.

Som annonsør i Mitt Sunnhordland treff du lesarar som er kjøpesterke og dedikerte. Mitt Sunnhordland vert distribuert som innstikk i Sunnhordland og som bla-funksjon på nett.

UTGIVELSAR 2019

15. mars (materiellfrist 6. mars)

21. juni (materiellfrist 6. juni)

18. oktober (materiellfrist 7. oktober)

MONICA HAGA ALMÅS

Annonseansvarleg, Mitt Sunnhordland

Back To Top